Bestuur en Commissies

Dagelijks bestuur

Onze vereniging heeft een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
De voorzitter houdt zich bezig met het gehele reilen en zeilen van de vereniging. Hij houdt het grotere geheel in de gaten. Hij onderhoudt de contacten met externe partijen zoals bijvoorbeeld het gemeentebestuur. Binnen de vereniging is hij verantwoordelijk voor het protocol.
De secretaris zorgt voor alle interne en externe correspondentie. Hij maakt notulen van bestuurs-, ledenvergaderingen en de diverse overleggen met o.a. de optochtcommissie en de bouwclubs. Hij is tevens verantwoordelijk voor de Grote Optocht. De secretaris is de meest drukke en onderschatte functie van de vereniging.
De penningmeester is de man die op de centen van de vereniging let. Hij moet in de gaten houden dat alle uitgaven op een verantwoorde manier worden gedaan. Hij zorgt ervoor dat de uitgaven gedekt worden door de inkomsten. Zo niet, dan trekt hij aan de bel.
Het dagelijks bestuur houdt zich tevens bezig met het aantrekken van nieuwe leden en de keuze van Prins Carnaval.

 

 Het bestuur van 2023 bestaat uit: 

 • Jasper Coremans (Voorzitter)
 • Kees Bastiaansen (Penningmeester)
 • Peter Snellen (Secretaris)
 • Maikel Janssen (Bestuurslid)
 • Rob Oostvogels (Bestuurslid)
 • Mark Verhees (Bestuurslid)
 • Jasper van Megroot (Bestuurslid)

bestuur 2023

Foto Bestuur 2023

Bonte Avond

De commissie Bonte Avond is met zo’n 40 mensen de grootste van alle commissies binnen de vereniging.
Het is ook de enige commissie, waar veel mensen bij betrokken zijn, die geen lid zijn van de carnavalsvereniging. De commissie is opgedeeld in zes subcommissies, die allen hun eigen taak hebben. In de zomer begint de tekstschrijverscommissie met het bedenken en schrijven van de teksten. In oktober komt de hele groep vervolgens bij elkaar om te starten met de repetities die plaatsvinden op vrijdagavond en zondagochtend.
In totaal zijn er zo’n 35 repetities tot aan de première. Naast de tekstschrijverscommissie bestaat de BA-commissie nog uit de volgende subcommissies:

 • Kleding/grime
 • Decorbouw
 • Techniek
 • Combo

En last but not least is er natuurlijk de spelersgroep die bestaat uit gemiddeld 6 dames en 6 heren; per jaargang kan dit wel eens afwijken. Tijdens de 11 uitvoeringen zorgt de carnavalsvereniging voor de organiserende gedeelte, zoals kaartverkoop, muntenverkoop, oberen, etc.
Elk jaar komen er tussen de 2300 en 2500 bezoekers naar de Bonte Avond kijken. De Bonte Avond is opgericht in 1981.

Elfde van dun Elfde

Het elfde van dun elfde feest elk jaar op de zaterdag - die het dichtst bij 11 November ligt - vergt natuurlijk ook de nodige organisatie. Versieringen worden geregeld, een DJ die komt draaien, en natuurlijk de jury die er moet komen om alle liedjes van hun deskundig commentaar te voorzien. Alles wordt op tijd aangekondigd zodat de deelnemers op tijd kunnen beginnen met het verzinnen van de liedjes. En die liedjes moeten tijdens de avond zelf natuurlijk ook duidelijk in beeld gebracht worden. Misschien wordt er wel een prins, hofdames, een nar of een pliessie geïntroduceerd dus dat moet in gepaste stijl gaan gebeuren.

Wagen

De commissie wagen heeft een paar taken binnen onze vereniging waaronder het onderhoud van de prinsenwagen waarop we zaterdag en zondag mee in de optocht rijden in Rijsbergen, deze heeft tijdens de optocht het nodige te lijden. Daarom wordt er weken van te voren met de commissie de prinsenwagen nagekeken, en weer nodig gerepareerd. Ook de borden die je ziet tijdens carnaval als je het dorp binnen rijdt worden daar neergezet door deze commissie.
De laatste paar jaren hebben wij een vernieuwde opening en afsluiting van carnaval. De attributen die hiervoor nodig zijn worden door deze commissie onderhouden en geplaatst wanneer nodig.

Scholenproject

Deze Commissie verzorgt het “lessenpakket” voor onze kleine Aopkes op onze basisschool, in de weken voor carnaval wordt er op onze basisschool 1 uur per week carnavals les gegeven. Op dit moment volgen alleen de groepen 6 dit lespakket, wij hopen dat dit in de toekomst meer gaat worden.
Al dit wordt gedaan om onze kleine Aopkes van alles bij te brengen op gebied van carnaval. Ook wordt er uitgelegd wat elke functie doet en betekent bij een “ Raad van elf”. Ook krijgen de kinderen opdrachten die ze moeten maken. Dit alles is een leuk project om de kinderen alvast op te warmen voor het komend carnaval.
Een paar weken voor carnaval komt onze prins met zijn hofdames, politie en nar langs op school voor allerlei dingen, maar vooral om de kinderen vragen te laten stellen die ze aan de hand van het lesmateriaal nog hebben. Deze worden dan vakkundig beantwoord door onze prins.

Straat- en huisversierwedstrijd

Foto’s, dia’s maken en het beoordelen van de versierde huizen en straten. De prijsuitreiking hiervan is gelijk met de dweilmiddag op maandag

Technische Advies Commissie(TAC)

De TAC bezoekt een aantal keer de wagens (vooral in de beginfase) en geven hun bevindingen door aan het bestuur van de Aopelaanders. Zij werken ook met een checklist om hun bevindingen kracht bij te zetten.
De TAC, die bestaat uit mensen die verstand hebben van constructies, laswerk, draagvermogen etc. Dit zijn mensen die beroepsmatig hiermee te maken hebben.

Optocht

Mensen buiten de Aopelaanders, die natuurlijk wel aangestuurd worden door de Aopelaanders, die de optochten begeleiden en waar nodig eventueel optreden om de doorgang van de optocht te garanderen.

Krant

Al een aantal jaren geeft CV de Aopelaanders hun jaarlijkse carnavalskrant “Dun Aopelaander” uit. Bij de huis aan huis verkoop van de Bonte Avondkaarten kunnen de inwoners van ’t Aopelaand deze krant in ontvangst nemen.

Natuurlijk is er al lang van te voren gestart met het maken van de carnavalskrant. De commissie krant komt rond de eerste ledenvergadering, in September, voor de eerste keer bij elkaar voor het uitknippen van de advertenties en het maken van de mapjes voor de leden van de Carnavalsvereniging. De adverteerders worden persoonlijk langsgegaan. Ook worden op deze bijeenkomst de jaarlijks terugkomende rubrieken weer ingedeeld en verdeeld over de diverse commissieleden.

Het interviewen, schrijven van stukken en het opmaken van de krant kan dan van start gaan. Advertenties komen binnen, worden daar waar nodig aangepast en gaan dan de krant in. Zo tegen het eind van het jaar, als alles binnen is, gaat het echte werk beginnen. Stukken worden doorgelezen, aangepast en soms helemaal herzien. Daarna wordt er een passend plaatsje gezocht in de krant en om alles nog wat mooier te maken voorzien van foto’s, illustraties enz.

De commissie krant is dan een aantal bijeenkomsten verder als de eerste proefdruk verschijnt. Altijd een spannend momentje. Hoe zal er “Dun Aopelaander” nu weer uitzien?? Nog één controle en de laatste puntjes kunnen op de i gezet worden. De krant wordt gedrukt en kan verspreid worden over het Aopelaand.

Agenda

11 november 2023 Elfde van dun Elfde
9 december 2023 66 jarig jublieum feest Aopelaanders
13 januari 2024 Rondgang krant
26 januari t/m 4 februari 2024 Bonte Avonden
9 februari t/m 13 februari 2024 Carnaval